koncept & vision

Koncept- & Visionsbeskrivelse for Agger Athlon 2020

(Vedtaget af samarbejdspartnerne på interessentmødet 8. september 2014)

Koncept

Agger Athlon er tilbud rettet mod motions- og sportsglade familier, der har lyst til at være aktive sammen og prøve nye sportsgrene.

Der er aktiviteter for enhver smag bl.a. surf, løb, kajak, MTB cykling, svømning, skydning og bue skydning. Aktiviteterne er niveaudelte, og dygtige instruktører står klar med rådgivning til nybegyndere samt gode råd til den garvede sportsudøver.

Gennem de niveaudelte tilbud er der mulighed for at deltage på introducerende motionsniveau og for eliteudøveren at have en træningsdag i konkurrence med ligestillede og med tidtagning.

Eventen strækker sig over tre dage og deltagerne bestemmer selv, om de vil være med alle tre dage eller blot en time. Tilskuere er også meget velkomne.

Den enkelte kan både dyrke det, vedkommende elsker allermest og udfordre sig selv på nye oplevelser.

Vi stiller med de dygtigste instruktører inden for hver sportsgren, så er du ny, får du den bedste introduktion, og er du garvet, kan du lære nye tricks. Agger Athlon bygger således bro mellem bredde- og eliteidrætten, samt styrker sammenholdet mellem lokale foreninger.

Agger Athlon foregår midt i den sydlige del af Nationalpark Thy tæt på både fjord, hav og smuk natur. Nationalparken danner således sportsarena for arrangementet, og eventen medvirker til at synliggøre området som et ideelt sted for unikke motions- og sportsoplevelser i fællesskab med andre – under vejledning af områdets mange foreninger, der samtidig får en platform til at vise, hvad de kan tilbyde for den enkelte i hverdagen.

Aktiviteter

Du kan dyste i surf, cykelløb, svømning, SUP surf, løb, kajak, surfski,  MTB, riffel skydning og Bue skydning.

I konceptet er indbygget, at man kan Låne udstyret (kun full pakker), hvis man ikke selv har udstyr til den sportsgren, man ønsker at teste f.eks. kajak, MTB, våddragt til surf og surfbræt. 

Der er også i konceptet indbygget, at man samler point gennem eventen, ligesom der kåres en vinder af de enkelte aktiviteter, og der kan vindes flotte præmier.

Vision/målsætninger

  • At synliggøre den sydlige del af Thisted kommune som et spændende sted for out-door- aktiviteter i et motionsintroducerende fællesskab mellem lokale, sommerhusejere, erhvervslivet og turister i en unik natur med hav, fjord, åer og søer.
  • At synliggøre, at den sydlige del af Thisted kommune er en del af – og har stort potentiale til yderligere at kunne udvikles til at blive en væsentlig del af – konceptet Cold Hawaii.
  • At sammenkæde naturoplevelser med out-door aktiviteter for dermed at skabe og fastholde motion, sundhed og lyst til out-door aktiviteter for de mange.
  • At etablere et samspil mellem almindelige motionister, professionelle eliteudøvende instruktører og eliteudøvere, der har lyst til at udøve deres træning under eventen. Dette samspil kan virke som forbillede og inspiration – samtidig med at den enkelte sportsgren/forening markedsføres.
  • At skabe en ekstra platform for, at aktører inden for sport, naturbeskyttelse, uddannelsesinstitutioner, handel og turisme kan samarbejde om at løfte den sydlige del af Thisted Kommune, Thisted Kommune som helhed og region Nordjylland som sådan i henseende til at få synliggjort området som et unikt sted for out-door aktiviteter, naturoplevelser og fællesskab for fastboende, sommerhusejere, erhvervslivet og turister.
  • At det sydlige Thy kan profileres både med sit handelsliv, mulighederne i naturen og som en spændende feriemulighed og en fantastisk sportsarena i Thisted Kommunes baghave, velegnet til motion og eliteudøvelse.
  • At understøtte Thisted Kommunes koncept og ønske om at være førende bredde- og eliteidrætskommune.

Bagvedliggende tanker

Agger Athlon er tænkt som et af flere bidrag til at sikre, at den sydlige del af Thisted Kommune bliver synliggjort som en spændende og unik del af Thisted Kommune/region Nordjylland.

Agger Athlon konceptet har som grundtanke, at Nationalpark Thy med dens fantastiske natur kan blive en naturoplevelse samtidig med at der afvikles out-door-aktiviteter, som understøtter motion og fællesskab for de mange gennem en lang række sportsdiscipliner.

De mange forskellige sportsdiscipliner er udvalgt i forhold til de naturlige rammer, som den unikke natur giver for svømning, løb, kajaksejlads, cykelløb, surf og muligheder for discipliner i et tværgående samspil (Agger Race, Biathlons,  m.m.).

Valget af professionelle instruktører er tænkt ind i projektet for at sikre, at den uprøvede, den prøvede og eliteudøveren indenfor én sportsgren kan få et mødested, der ligger mellem breddeidræt og eliteidrætsudøvelse.

Intentionen er samtidig at give mulighed for at øge samspillet mellem lokale fastboende, sommerhusejere, erhvervslivet og de turister i området, som måtte have lyst til i et fællesskab at dyrke motion sammen i en skøn natur.

Luk menu