Reglement

Ved deltagelse i Agger Athlon forpligter du dig til at overholde følgende reglement, hvilket du via tilmelding accepterer uden yderligere skriftlige erklæringer.

Reglement

Deltager accepterer

  • Jeg erklærer med min tilmelding, at min deltagelse i aktiviteter sker på eget ansvar, og at Agger Athlon ikke kan pålægges noget ansvar af nogen art.
  • Jeg erklærer mig rask og i fysisk form til deltagelse i de aktiviteter, jeg deltager i.
  • Jeg accepterer med min tilmelding, at foto, filmoptagelser, interview, reklamer o.l. frit kan benyttes.
  • Jeg bekræfter at mit oplyste fødselsår er korrekt, og at jeg ikke kan overdrage mit deltagernummer til en anden person.
  • Jeg er bekendt med, at jeg bliver diskvalificeret, hvis det officielle deltagernummer ændres.
  • Jeg er bekendt med, at jeg kan blive diskvalificeret, hvis jeg modtager ulovlig hjælp under deltagelsen.
  • Jeg er bekendt med, at jeg kan blive diskvalificeret, hvis jeg overtræder nedenstående ”Regler for stævnet”.

Regler for stævnet

  • Deltagerne forpligtes til at følge arrangørers, dommeres og officials anvisninger.
  • Færdselsloven gælder, hvor intet andet er anvist.
  • Brug af cykelhjem er påbudt ved såvel landevejscykling som mountainbike.
  • Benyttelse af Mp3-afspillere mv. er IKKE tilladt – af hensyn til sikkerhedsbestemmelserne vedr. færdsel på offentlig vej.
  • Deltagerne er forpligtet til at udvise god sportslig opførsel.
Luk menu